Anëtarësimi

Qëllimi i OEGJK-së është dhënia e kontributit në përmirësimin e kushteve dhe zhvillimeve ekonomike në Kosovë Kjo do të mund të arrihej duke krijuar një bazë për investime të huaja por edhe duke krijuar një bashkëpunime më të ngushtë ndërmjet kompanive lokale. OEGJK, është një rrjet i kompanive dhe institucioneve, të cilat kanë po të njëjtat synime. Këto synime mund të arrihen duke përkrahur zhvillimin e marrëdhënieve bilaterale ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë, nëpërmjet organizimit të aktiviteteve të ndryshme si: Workshop Vizita në kompani dhe Konferenca me tema të ndryshme sipas kërkesave tuaja    Kjo do të ishte mënyra më e mirë për të krijuar një kuadër…

Lexo më shumë
  • member logo
  • member logo
  • member logo
  • member logo
  • member logo
  • member logo
  • member logo
  • member logo
  • member logo
  • member logo

Shërbimet

Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare së bashku me rrjetin e saj, mund t´ju ndihmojë në planet Tuaja për të vendosur kontakte me kompani të shumta prestigjioze gjermane. OEGJK, është organizatë e cila mundëson shërbime të dobishme për nxitje të bashkëpunimeve me qëllim ngitjen e kapaciteteve ekonomike mes ndërmarrësve nga Kosova dhe Gjermania. Me këtë